INnoTECH

LOGO INnoTECH

Projektet

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes der med udviklingsprojektet Fremtidens Skole der har til formål at udvikle skoler og undervisningsforløb, så eleverne i endnu højere grad får mulighed for at lege, bygge, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang i innovative, autentiske læringsforløb. Heri arbejdes der målrettet med at eleverne udvikler 21st Century Learning Skills, som kan anvendes i forbindelse med arbejdet med autentiske, virkelighedsnære læringsforløb, hvor eleven anvender kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde. 

Igennem de seneste årtier er IT og teknologi kommet til at spille en større og mere betydningsfuld rolle i det danske samfund. It-kompetencer er blevet en integreret bestanddel af såvel den almene dannelse, som de krav, uddannelser og arbejdsliv stiller. Det er i stigende grad afgørende, at danske børn allerede i grundskolen tilegner sig en forståelse for ny teknologi samt lærer at programmere, eksperimentere, skabe og være kreative med digitale værktøjer. I samme tråd peges der på, at der ligger et væsentligt potentiale i at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret og med tydelig relation til det omgivende samfund, herunder hvordan digitale kompetencer og værktøjer kan bruges til løse virkelighedsnære problemstillinger – fx i et samspil med virksomheder, kulturinstitutioner etc. Dette skal være med til at ruste dem til en digitaliseret fremtid, hvor der bliver massivt behov for kompetencer inden for STEM-området. Som del af denne samfundsudvikling deltager Høje-Taastrup Kommune i Teknologipagten og Edu-C’s projekt Teksperimentet. 

Teksperimentet er Teknologipagtens undervisningsmateriale. Det består af undervisningsforløb og ressourcer til grundskolelærere og mellemtrins elever differentieret i tre sværhedsgrader – grøn, gul og rød . Teksperimentet giver eleverne mulighed for at forholde sig til, afprøve og udvikle kreative løsninger på problemer fra virkeligheden. Teksperimentet er baseret på en række videoforløb. Det betyder, at læreren i høj grad bliver frigjort til at hjælpe eleverne på deres individuelle niveau. Teksperimentets hjemmeside, der er gratis at tilgå, blev lanceret i forsommeren 2019, og alle elementer som videoer, missioner og undervisningsmaterialer ligger nu tilgængelige for lærere og elever.

Kom godt i gang 

For at skoler og undervisere at bliver godt klædt på til at deltage i Teksperimentet tilbyder Høje-Taastrup Kommune to indledende, forberedende workshops, hvor du bliver klogere på: 

  • Tankerne og idéerne bag Teksperimentet
  • Strukturen i projektet 
  • Hands on aktiviteter med de involverede læringsteknologier 
  • Muligheden for at drøfte didaktik i forbindelse med projektet 
  • Introduktion til årets mission

De 2 workshops afholdes på InQvation (Erik Husfeldts Vej 7, Taastrup) d. DATO.

Medbring blot iPad og computer, så sørger vi for materialer og teknologier. 

Innovativ, kreativ konkurrence for Høje-Taastrup Kommunes elever

InnoTech er et innovativt, autentisk og kreativt projektbaseret læringsforløb, hvor eleverne i kollaborerende fællesskaber målrettet arbejder med virkelighedsnære, lokale og globale problemstillinger. Hvert år præsenteres en problemstilling af et firma og fagpersoner, som bidrager med inspiration og indsigt til elevernes arbejde med problemstillingen.

Lokal konkurrence

Lokalt på skolerne i Høje-Taastrup Kommune arbejdes der med det projektbaserede læringsforløb Teksperimentet af Teknologipagten og Edu-C, hvori eleverne gennemgår en 4 dages innovations- og designproces. 

På dag 1 og 2 får eleverne i kollaborerende fællesskaber praksiserfaringer med relevante læringsteknologier, såsom Minecraft:Education Edition, Micro:Bit, Tinkerkit, Scratch, MakeyMakey, Tinkercad, 3D print og lasercutting. 

Disse teknologier bidrager med at sætte liv og bevægelse til elevernes tanker og løsningsforslag på dag 3.Eleverne arbejder med innovations- og designprocesmodellen Idékredsløbet, hvor de trænes i at få gode idéer og modtage og give feedback. 

På dag 4 skaber eleverne en prototypeløsning på baggrund af deres arbejde med idékredsløbet. Prototypeløsningen, tanker bag samt arbejdsprocessen pitches for et dommerpanel, hvorefter gruppen modtager anerkendende feedback. 

Kommunal finale 

De 2-3 bedste løsningsforslag og pitches fra hver skole i Høje-Taastrup Kommune går videre til den kommunale innovationskonkurrence som afholdes på InQvation d. 1. oktober 2021. Inqvation er et samlingspunkt for kreative hjerner i nytænkende rammer, ideelle rammer af præsentere flotte, gennemarbejdede prototypeløsninger for et dommerpanel bestående af relevante folk, set i forhold til problemstillingen, eleverne har arbejdet med. Vinderen af InnoTech i Høje-Taastrup Kommune går videre til den nationale Projekt Edison finale. 

Teknologier i Teksperimementet.dk 

I Teksperimentet er der en række teknologier med tilhørende tutorial videoer, som kan benyttes til at arbejde med og skabe løsninger på baggrund af problemstillingerne i de projektbaserede læringsforløb. 

Minecraft: Education Edition er en spilplatform, hvor eleverne i verdener kan bygge alt med blokke og remedier helt uden begrænsninger – og derved dyrke fantasien og koble den til konkret problemløsning. I Teksperimentet bliver eleverne udfordret løbende i at samarbejde med andre om at bygge prototyper, skabe simpel kunstig intelligens med agenter og kode elementer i deres løsninger. Vær opmærksom på, at kommunen skal have Windows 10, MAC eller iPad og Office 365 skolekonto. Ønskes ubegrænset brug er en Minecraft Education licens eller M365 A3 eller A5

nødvendig.

Scratch er det mest anvendte blokprogrammeringssprog i skoler verden over. Med Scratch kan eleverne kode spil, animationer og andre programmer og designe grafik og figurer. Scratch er gratis og kræver ikke indkøb af teknologi og er derfor en teknologi alle kan arbejde med. Det anbefales at lave en lærerkonto, når man skal arbejde med Scratch på klassebasis.

Scratch og Makey Makey samarbejder og eleverne lærer både at kode i Scratch og at benytte en MakeyMakey, som giver dem muligheder for at skabe forskellige controllere og interaktionsmuligheder med computeren – for brugere af deres programmer. Elevernes projekter får dermed en fysisk dimension, hvor de kan bygge og konstruere. Skal man have glæde af MakeyMakey, skal man optimalt have 1 stk. pr 2 elever i klassen.

Tinkercad er et gratis opensource 3D-designprogram, der er intuitivt og en god indgang til arbejdet med digitalt design. 3D design tilfører elevernes projekter både en fysisk og en digital dimension. I Teksperimentet vil der udelukkende være videoer til grønt forløb og en progression med indlagt færdighedstræning og kreative udfordringer. Man kan bruge Tinkercad til at lave modeller af opfindelser, eller måske skal man lave mindre dele til opfindelser, man har lavet med Micro:bit eller MakeyMakey. Uanset om man vil bruge Tinkercad til at designe sin idé og vise den frem på skærmen eller designe til 3d-print, er det nyttigt at kunne som et ekstra værktøj, når man arbejder med de andre teknologier Teksperimentet. Da der findes mange forskellige 3D printere, vil videoerne ikke gå i dybden med slicer software.

Micro:bit er en lommecomputer, der kan blokprogrammeres og ikke mindst at slutte ledninger til den med henblik på at bygge forskellige opfindelser, automater og maskiner op om den med pap, tape og andre materialer. Arbejder klassen med Micro:bit vil der i Teksperimentet komme et stort fokus på ikke bare at kode, men også at bygge fysiske produkter. Skal man have glæde af Micro:bit, anbefales det at have 1 stk. pr 2 elever i klassen. Micro:bit som redskab til elevproduktioner fungerer optimalt i samarbejde med Elecfreaks Tinkerkit.

Videoressource

Til alle forløb på Teksperimentet.dk, uagtet af teknologi og niveau (grønt, gul, rødt), er der knyttet en række læringsvideoer til de forskellige kompetencer eleverne skal arbejde med. Videoernes indhold og niveau udvikler sig sværhedsmæssigt i forhold til hvilket trin du befinder dig på i videoerne. 

Til videoerne er der knyttet en kort tekst til indholdet i videoen, så eleverne ved hvad de skal være særligt opmærksomme på efter endt video.